• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

Nagovor predsednika uprave

7_Polycom_Iztok Stanonik_S

Inovativni in zanesljivi

Pravilo današnjega poslovnega sveta je brezkompromisen konkurenčni boj, ki poleg ekonomskih upošteva tudi socialne in ekološke vidike poslovanja. Zmagovalci so tisti, ki v poslovne procese vnašajo ustvarjalen način delovanja in strankam ponujajo svežino, drugačnost, prepoznavnost in celostne rešitve, ki vidijo dlje. Zato mora podjetje, da lahko ustvari nove prednosti in zagotovi vzdržen položaj na trgu, poseči na področje inovativnosti v vseh njenih pojavnih oblikah: tehnološki, poslovni, organizacijski, družbeni in storitveni.


Prepričan sem, da vse to zajemamo v našem družinskem podjetju, Polycom Škofja Loka, d. o. o., ki je junija 2015 praznovalo 30 let delovanja.
Da znamo in zmoremo, dokazuje razvoj našega podjetja, ki nudi storitve predelave plastičnih mas in izdelave zahtevnih orodij za brizganje. Izdelujemo tehnično zahtevne izdelke in izvajamo montažo sklopov za avtomobilsko industrijo, kompresorsko tehniko, elektroindustrijo, gospodinjske aparate in izdelke za osebno nego.


Vrednote, ki jih v našem družinskem podjetju negujemo, in nas povezujejo, so enostavnost in hitrost, kakovost in delavnost, družbena odgovornost, osredotočenost na kupce in dobavitelje, ter zaupanje in vzajemno spoštovanje sodelavcev.


V podjetju zaposlujemo zaupanja vredne strokovnjake, ki so inovativni, izobraženi in željni dodatnega znanja in brez strahu pred novimi izzivi. Naša vizija je postati sistemski dobavitelj v avtomobilski industriji in prepoznaven dobavitelj sklopov za ostala področja. Vizijo uresničujemo z uresničevanjem strateških načrtov podjetja, ki so med seboj tesno povezani. Ključni cilji podjetja so zagotavljanje zadovoljstva kupcev, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnikov podjetja, uveljavljanje na evropskem in svetovnem trgu, uvajanje procesa nenehnih izboljšav pri zniževanju stroškov, zagotavljanje kakovosti in inovativnosti, stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in ekološka ozaveščenost ter varovanje okolja.


Z usmerjenostjo v razvoj in nenehne izboljšave tako na poslovnem kot tehničnem in proizvodnem področju ter stalnim vlaganjem v znanje sodelavcev, sem prepričan, da bomo tudi v prihodnje znali pravočasno prepoznati potrebe naših strank, kupcev in poslovnih partnerjev ter jih dovolj hitro in učinkovito oskrbeli z izdelki in storitvami, ki jih pričakujejo.


Inovativnost, razvoj in kakovost so naše vodilo. Želimo zadovoljne partnerje in zaposlene.


Iztok Stanonik, predsednik uprave