• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

RNT-O

logo_EU_sklad za regionalni razvoj in MRGT_1
ZOBNISKI_OBROC_RAVNI_1

Razvoj novih tehnologij za obvladovanje geometrije ozobja pri polimernih elementih     

Trajanje projekta (1.10.2016- 9.9.2018)

Predvideni stroški projekta: 594.320,00€

 Višina sofinanciranja: 208.012,00 €


Polimerni (plastični) strojni elementi, katerih del geometrije je tudi ozobje se v različnih industrijskih panogah (avtomobilski, beli tehniki, pisarniški opremi, krmilni tehniki, …) uporabljajo že več kot dvajset let. 

V zadnjih desetih letih, ko so polimeri začeli izpodrivati kovine in so se polimerni materiali po mehanskih lastnostih dosegli kovinske materiale, je postala konkurenčna prednost samo še zmožnost izdelave geometrije ozobja v zahtevami kvaliteti. Zobniki izdelani iz polimernih materialov imajo namreč vrsto prednosti pred zobniki izdelanimi iz kovinskih materialov. Te prednosti so: boljše mazalne lastnosti; boljše blaženje vibracij; boljše blaženje vibracij pomeni daljšo življenjsko dobo končnega produkta katerega sestavni deli so tudi plastični zobniki; povzročajo manj hrupa; boljša kemična odpornost; nižja teža izdelka in cenejša izdelava.


Trenutno stanje na trgu razvoja orodij za brizganje polimernih zobnikov je tako, da je tolerančni razred 10 standardno dosegljiv (tudi v naši orodjarni), razred 9 je mogoče izdelati samo v nekaj orodjarnah v Evropi, orodja za razred 8 pa je možno izdelati v posebnih (laboratorijskih) razmerah in zato za velikoserijsko proizvodnjo ne pridejo v poštev. S tem projektom bomo naredili preboj na trgu polimernih zobnikov in premaknili mejo za velikoserijske elemente na kvaliteto 7.


Podjetje Polycom je trenutno v stanju izdelovati plastične zobnike tolerančnega razreda 10.

Pričakovan končni rezultat RRI projekta je torej razviti proces izdelave orodja za brizganje polimernih strojnih elementov, katerih del je tudi ozobje v tolerančnem razredu 7 ali višje. Da bomo prišli do končnega rezultata moramo v projektu povezati mnogo znanj iz različnih področij t.i. interdisplinarni pristop, temu bo podrejena tudi sestava projektne skupine.


Na področju strojništva bomo razvili proces izdelave orodnih delov v tolerančnem območju ±5μm. To pomeni inovativno izdelavo s čim manj potrebnimi operacijami, ki vsaka po svoje vnaša napako v proces. Razvili bomo programsko opremo za programiranje strojev, ki bo temeljila na principu elementarne matematike in bo strogo namenska.


Na področju metrologije bomo razvili inovativne priprave in postopke s katerimi bomo eliminirali napake merilne opreme obenem pa dobili jasno sliko o kvaliteti ozobja v posameznih fazah. S tem bomo pospešili proces razvoja novega orodja in zmanjšali št. korekcijskih krogov.


Na področju brizganja bomo razvili proces s katerim bomo zmožni kontrolirati več parametrov brizganja kot je to do sedaj v naši praksi in tako zagotovili veliko bolj konstantne pogoje za proizvodnjo.


V okviru ekonomskih inovacij bomo razvili nove tehnike za promocijo storitve in omogočili hiter, inovativen in učinkovit prenos rezultatov na trg. Za kar najboljšo podporo trženju bomo razvili nove metode oblikovanja cen izdelkov ali storitev.


www.eu-skladi.si