• info@polycom.si
 • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

Upravljanje kakovosti

Integrirani sistemi upravljanja

Obvladovanje kakovosti, okolja, zdravja in varnosti na delovnem mestu smo strnili v integriran sistem, ki zavezuje vodstvo in zaposlene k skupnemu cilju. Na podlagi naših skupnih vrednot oblikuje načela delovanja in usmerjanja v uspešno ter odgovorno podjetje.  


Usmeritve integriranega sistema dajejo zaupanje zaposlenim, partnerjem in lokalni skupnosti. Naša odgovornost, da stalno izboljšujemo kakovost na vseh ravneh, je zato še toliko večja.

Uvedli smo standarde kakovosti ISO/TS 16949 in ISO 9001 ter standard varovanja okolja ISO 14001, pa tudi standard BS OHSAS 18001 (ki sicer ni certificiran).

Naš cilj je zadovoljstvo kupcev, partnerjev in zaposlenih. Za dosego tega cilja stalno razvijamo in izboljšujemo naše izdelke in storitve, pristope, organiziranost, ter znanje in vključenost zaposlenih. 


Certifikati kakovosti

ISO 9001: standard celovitega upravljanja kakovosti

ISO/TS 16949: standard kakovosti v avtomobilski industriji

SO/TS 16949: standard kakovosti brizgalnih plastičnih izdelkov

ISO 14001: izpolnjevanje zahtev standardov varovanja okolja

BSI OHSAS 18001: standard zdravja in varnosti pri deluPolitika kakovosti /okolja /zdravja ter varnosti na delovnem mestu.

Naš cilj je zadovoljstvo kupcev, partnerjev in zaposlenih. Za dosego tega cilja stalno razvijamo in izboljšujemo naše izdelke in storitve, pristope, organiziranost, ter znanje in vključenost zaposlenih.

 

 • Izpolnjevanje kupčevega zadovoljstva

Za izpolnjevanje zahtev, potreb, želja in pričakovanj in za izpolnjevanje zadovoljstva nudimo  kupcem (velja za zunanje in notranje kupce) inovativne in ekonomične rešitve.

 

 • Odgovornost vodstva

Vodstvo je zavezano razvoju in izvajanju sistema kakovosti, ter nenehnega izboljševanja njegove učinkovitosti ter učinkovitemu vodenju s cilji.

 

 • Vključenost zaposlenih

Usposobljenost in motivacija naših zaposlenih omogoča uspeh podjetja. Pomembne prioritete so prav tako razvoj človeških virov, varnost in zdravje na delovnem mestu.

 

 • Procesna orientacija in sistemski pristop

Timsko delo omogoča procesni pristop s pomočjo le tega dosegamo zastavljene cilje, izboljšujemo ekonomsko učinkovitost in razširjamo naš marketinški položaj.

Z identifikacijo, razumevanjem in vodenjem medsebojno povezanih procesov kot sistema, prispevamo k učinkovitosti in uspešnosti organizacije pri doseganju zastavljenih ciljev.

 

 • Stalne izboljšave

Stalne izboljšave so odgovornost vsakega zaposlenega na vseh področjih delovanja, to pomeni stalna optimizacija stroškov, storitev in tehnologije. Svoje poslovanje izboljšujemo z metodami kot npr. 20 ključev,  KVP, Kaizen in druge.

 

 • Odločanje na podlagi dejstev

Naše odločitve temeljijo na analizi podatkov in informacij.

 

 • Sodelovanje in družbena odgovornost

S kupci, dobavitelji in državnimi ustanovami in drugimi zainteresiranimi stranmi z odprtim dialogom  gradimo medsebojno zaupanje. S ciljem izpolnjevanja kakovostnih zahtev, ki izhajajo iz zgodnje faze razvoja izdelka in procesa. 

Družbena odgovornost pomeni družbeno in kulturno odgovornost v našem lokalnem okolju. Upoštevamo zakonodajne in druge zahteve.

 

 • Izpolnjevanje zahtev standarda kakovosti (ISO 9000 in IATF 16949)

Zagotavljamo strategijo celovitega vodenja kakovosti v smislu doseganja nič napak, točnosti dobav in učinkovitega odziva na kupčeve zahteve. Z metodami, orodji in izkušnjami uveljavljamo metodologijo PDCA (planiraj- izvedi- preveri- ukrepaj).

 

 • Izpolnjevanje zahtev standarda varovanja okolja (ISO 14001)

Trudimo se ohranjati vse elemente okolja čim bolj nedotaknjene zato  v svojem proizvodnem procesu uporabljamo okolju prijazne tehnologije in materiale.

 

 • Izpolnjevanje zahtev  zdravja in varnosti pri delu

Osnova kakovostnemu življenju in delu je zdravje. Zanj v podjetju skrbimo z zagotavljanjem varnega delovnega okolja, odgovornim ravnanjem in vodenjem, prepoznavanjem in odpravljanjem tveganj, upoštevanjem zakonskih predpisov in drugih predpisanih obveznosti.

 

Iztok Stanonik,
direktor

Poljane nad Škofjo Loko, 15. 2. 2017