• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

Eureka SWM-Housing

EU evropski sklad za regionalni razvoj-logo
image008
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo_logo

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Eureka: SWM-Housing

Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 276.000€
Začetek projekta: 1.1.2019
Konec projekta: 31.12.2021


Kratek opis projekta:

Ključni strateški interes Polycom d.o.o. v projektu je razvoj novega polimernega ohišja (vsaj 15-20 različnih tipov) za pametne vodne števce, ki bodo predmet trženja po končanem projektu.


  • Ključni interes Polycoma je tu dvojen:
    tržni uspeh s povečanjem prodaje novega inovativnega izdelka (in s tem krepitev konkurenčne pozicije predrazvojnega dobavitelja obstoječemu kupcu Kamstrup) ter
  • vzpostavitev novega tehnološkega procesa za proizvodnjo novega ohišja, ki bo omogočal izdelavo širokega spektra izdelkov za uporabo na področju pametnih meritvenih rešitev za upravljanje s pitno vodo, s tem pa odpiranje novih tržnih niš – povečevanje možnosti aplikacije nove tehnologije v drugih industrijskih panogah, ki so tako ali drugače povezane s pitno vodo: živilsko-predelovalna industrija, vodovodne napeljave in instalacije, različne procesne industrije (farmacija, kemična industrija, …), itd.

Podjetje Polycom bo tržilo končni izdelek (vsaj 15 različnih tipov novega ohišja) ter vse druge izdelke in/ali storitve, ki bodo v prihodnje proizvedeni na podlagi na novo razvitega pametnega orodja za brizganje takšnih izdelkov in tehnološkega procesa za brizganje takšnih izdelkov iz naprednih polimerov, predvsem kupcem na področju meritvenih rešitev za upravljanje s pitno vodo (in energijo) ter farmacevtske, kemične, živilsko-predelovalne industrije, industrije gospodinjskih aparatov, ipd.


Glavni cilji projekta so:

  1. Zasnova in razvoj (funkcionalnega prototipa) novega polimernega ohišja za pametne vodne števce.
  2. Razvoj novega naprednega polimernega materiala z višjimi moduli elastičnosti, drugačno linearnostjo in gostoto ter bolj odporno kemijsko sestavo (na vremenske vplive, kemikalije, visoke podvodne pritiske, ipd.).
  3. Razvoj novega tehnološkega procesa za proizvodnjo novega ohišja, skupaj z razvojem popolnoma novega pametnega orodja za brizganje

Projekt stremi tudi k doseganju naslednjih ciljev, ki so skladni s ciljem razpisa in strateškimi usmeritvami Slovenije in EU:


Čeprav bo končni izdelek projekta namenjen primarno področju pametnih meritvenih rešitev za upravljanje s pitno vodo, bo na novo razvita tehnologija in know-how (pametno orodje za brizganje, nov optimiziran tehnološki proces brizganja) vodila do osvojitve nišnih izdelkov in tehnologij, ustrezno zaščitenih s patenti, ki bodo nižji pozicioniranosti v dobaviteljski verigi navkljub omogočale dobave ekskluzivnih izdelkov globalnim Tier 1 proizvajalcem v avtomobilski industriji.


www.eu-skladi.si


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.