• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

PolyLean

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ( www.eu-skladi.si )

Uvajanje koncepta vitke organizacije v podjetje Polycom

Trajanje projekta: 1.12.2016- 15.9.2017

Predvideni stroški projekta: 50.000,00€

Višina sofinanciranja: 20.000,00 €

Projekt uvajanje Vitke proizvodnje je strateški projekt podjetja.  Principov, načel, orodij in metod se učimo od priznanega strokovnjaka dr. Petra Metlikoviča. Stroške sodelovanja bomo pokrili s pridobljenimi sredstvi na razpisu, ki ga je objavila agencija SPIRIT.

Izboljšave bodo izvajane na sledečih poslovnih procesih naštetih v nadaljevanju. Načrtovane izboljšave so napisane kot predviden načrt, ki se bo kasneje delno prilagajal glede na specifične potrebe organizacije in delovnih skupin.

Izboljšali bomo strateško vodenje, operativno vodenje, procesa prodaje in razvoja izdelkov, proces servisa kupca ter proizvodni proces.


Pridobitve, ki jih z  uvedbo metode pričakujemo pa bodo:

  • znižani stroški,
  • skrajšani dobavni roki,
  • omogočen boljši servis kupca ob nižjih zalogah,
  • višja kakovost izdelkov in servisa,
  • dosežena nižja obremenitev okolja s specifično nižjo porabo energije in večjo snovno učinkovitostjo,
  • povečanje vključenost sodelavcev, njihova varnost in motiviranost.

Posledično podjetje doseže tudi:

  • rast prodaje in zaposlitev,
  • večjo profitabilnost in
  • večjo dodano vrednost na zaposlenega.

Uvajanje vitke organizacije zahteva tudi spremembo kulture, skozi vzpostavitev drugačnih vodstvenih rutin in načinov reševanja problemov se posamezniki in organizacija počasi začne vesti drugače.


Večina zgornjih kazalnikov se spremlja posredno ali neposredno. Ker vitka organizacija vpliva na celotno funkcioniranje podjetja, bo imelo to vpliv na vse te kazalnike.

Načrt uvajanja PolyLean; dr.Peter Metlikovič ter podjetje Polycom Škofja Loka d.o.o.