• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

Struktura zaposlenih

Gibanje števila zaposlenih

graf stevilo zaposlenih 1999-2018

Izobrazba zaposlenih

graf izobrazba zaposlenih 12-2018

Področja izobrazbe

Polycom grafi_podrocja izobrazbe2

Stabilna politika zaposlovanja

Gibanje števila zaposlenih

Število zaposlenih od ustanovitve podjetja stalno narašča. Manjši odklon se je pojavil zgolj v letih 2008 in 2009.


Izobrazba zaposlenih

V podjetju ima večina zaposlenih IV. in V. stopnjo izobrazbe. Povečuje se zaposlovanje ljudi z višješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobrazbo. S tem se želi znanje, ki je bilo pridobljeno na podlagi številnih teoretičnih spoznanj in seveda tudi praktičnih izkušenj, čim bolje vključiti v sam proces dela ter s tem, doseči optimalne rezultate. Poleg tega, pa tovrsten kader načeloma nima težav z dodatnim izobraževanjem ter s prilagajanjem spremembam.


V podjetju strmimo k zaposlovanju strokovnega kadra tako s področja strojništva in orodjarstva kot s področja organizacije in managementa, ekonomije, kemije in logistike, ter ne nazadnje elektrotehnike, elektronike in mehatronike.