Raziskave in razvoj
Naš razvoj za vaš napredek
Naše znanje in izkušnje nadgrajujemo s stalnim razvojem, zato lahko od nas pričakujete celovito podporo in najsodobnejše termoplastične rešitve, ki bodo zadostile zahtevam vašega proizvodnega potenciala.

Z roko v roki do uspehov

Kot odgovoren partner nenehno spremljamo trende v vaših dejavnostih in odkrivamo priložnosti za izboljšave. Tako vam lahko vedno ponudimo inovativne procese in izpopolnjen končni izdelek.

Pri razvoju novih izdelkov vedno tesno sodelujemo z vami. To je pot do najboljših in najbolj kakovostnih rešitev.

Ideje za rešitev vaših izzivov

S proaktivnim delovanjem na področju razvoja smo vedno korak pred vašimi pričakovanji. V podjetju imamo razvit učinkovit način nabora idej, s pomočjo katerega uspešno uvajamo novosti. Za izbor in vrednotenje idej je zadolžen projektni tim, ki sledi preizkušenemu postopku.

Faze nabora, izbora in aplikacije idej:

 • merljive karakteristike izdelka in procesa ter brainstorming;
 • ustvarjanje postopkov – skice in ideje;
 • funkcionalne ideje in nove rešitve;
 • vrednotenje in izbira konceptov;
 • analiza zmagovalnih konceptov.

Od leta 2015 smo izvedli že več kot 360 aplikativnih projektov.

Poskrbimo za vse faze razvoja

Delo raziskovalno-razvojne skupine je v največji meri usmerjeno na štiri glavna razvojna področja: načrtovanje, optimizacijo in vpeljavo izboljšav na procesih in izdelkih v fazi industrijske izdelave ter nadzor življenjskega cikla proizvodov.

Razvojni postopek vključuje vse bistvene elemente, kot so načrti, diagram poteka, tehnološka, proizvodna in kontrolna dokumentacijo, vzorčenje, optimiranje prenosa med predserijsko in serijsko proizvodnjo, oblikovanje vitkih proizvodnih procesov in izpolnjevanje strategije brez napak v serijski proizvodnji.

 

Razvoj novega izdelka

Razvoj izdelka po vaši meri

S poglobljenim poznavanjem polimernih rešitev za različne namene in industrije smo zanesljiv partner, osredotočen na sodelovanje z vami vse od prvih zametkov izdelka. Razumevanje vseh tehničnih posebnosti in funkcionalnih zahtev namreč odločilno vpliva na razvoj in izvedbo končnega izdelka.

Celostno sodelovanje z vami je osnova za nemoten potek razvojnih postopkov:

 • konstruiranje izdelka,
 • numerične analize,
 • izdelave in preverjanje prototipov,
 • zahtevna testiranja.

V razvojne procese vaših novih izdelkov se zato lahko vključimo v najzgodnejših fazah. Na ta način zagotovimo optimalno definicijo izdelka glede na funkcionalnost ter stroškovno in kakovostno učinkovito proizvodnjo.

Računalniško podprte metode

Pri razvoju izdelkov in procesov uporabljamo najsodobnejše računalniško podprte metode načrtovanja: DFMEA, DOE, CAX software – Catia V5, PTC in CADMOULD.

S prototipom do končnih odločitev

Ko boste v roke prijeli prvi prototip, boste razumeli, kako pomembna je njihova izdelava za končni razvoj izdelka. Dobri prototipi so namreč vaš in naš poligon za končne dodelave izdelka in izboljšave procesov.

Za nemoten razvojni proces in testiranja omogočamo hitro izdelavo prototipov, vključno s storitvami 3D-tiskanja. Pri tem v največji možni meri uporabljamo serijsko opremo in orodja, da bi dosegli čim večjo reprezentativnost prototipov.

Zaupajo nam največji

Ponosni smo na zahtevne in napredne izdelke, ki smo jih razvili za stranke, kot sta Cimos in Volkswagen:

 • nosilec motorja za vozilo BMW I3 (Cimos),
 • trenski čep za zobato krmilno letev za električni krmilni sistem (Volkswagen).

Stopite v stik z nami

Že vrsto let sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od njih tudi več kot 20 let. Z vsemi kupci ravnamo kot s partnerji in vedno stremimo k dolgoročnemu sodelovanju.