Upravljanje kakovosti
Z integriranim sistemom do odličja
Vaše zadovoljstvo s končnim izdelkom ali storitvijo nam daje zagon.

V razvojni proces smo zato vgradili integriran sistem upravljanja kakovosti, s katerim zagotovimo visoko kakovost izdelkov ter obenem skrb za okolje, zdravje ter varnost na delovnem mestu.

Usmeritve integriranega sistema krepijo zaupanje pri zaposlenih, strankah, partnerjih in lokalni skupnosti. Naša odgovornost, da stalno izboljšujemo kakovost na vseh ravneh, je zato še toliko večja.

Zadovoljstvo je ključ

Z enotnim sistemom upravljanja kakovosti konstantno razvijamo in izboljšujemo naše izdelke in storitve, pristope, organiziranost ter znanje in vključenost zaposlenih. Naš ključni cilj ste zadovoljni kupci in partnerji ter motivirani zaposleni. To nas spodbuja, da razmišljamo inovativno ter razvijamo izjemne polimerne dele in orodja, ki povzdignejo predelavo polimerov na višji nivo.

Certifikati kakovosti

ISO 9001: standard celovitega upravljanja kakovosti

IATF 16949: standard kakovosti v avtomobilski industriji

ISO 14001: izpolnjevanje zahtev standardov varovanja okolja

Politika delovanja

Inovativne in ekonomične rešitve izpolnjujejo zahteve, potrebe, želje in pričakovanja kupcev.

Vodstvo je zavezano k razvoju in izvajanju učinkovitega sistema ter vodenju s cilji.

Usposobljenost in motivacija zaposlenih sta ključ do uspeha, zato vlagamo v razvoj človeških virov.

Timsko delo optimizira proces za lažje in učinkovitejše doseganje ciljev.

Celovit sistem povezuje vse procese dela za lažjo vzpostavitev in vodenje skozi vse faze razvoja.

Stalne izboljšave so del nas, odgovornost vsakega člana ekipe. S tem optimiziramo stroške, storitve in tehnologijo.

Svoje poslovanje izboljšujemo z metodami kot Lean, Kaizen in druge.

 

Odločanje na podlagi dejstev – analize podatkov in informacij.

Odprt dialog z vsemi deležniki gradi zaupanje ter olajša zgodnjo fazo razvoja izdelka in procesa.

Družbena odgovornost gradi posebno kulturo in dogovorno naravnanost v lokalnem okolju.

Standardi kakovosti (ISO 9000 in IATF 16949) podpirajo strategijo celovitega vodenja v smeri nič napak. Vodijo v točnost dobave in učinkovit odziv na vaše zahteve.

Standardi varovanja okolja (ISO 14001) vodijo v zmanjšano količino odpadkov ter manjšo porabo surovin in energije. Zagovarjamo okolju prijazne materiale in tehnologije ter optimizacijo procesov.

Zdravje in varnost pri delu sta ključna za zadovoljstvo zaposlenih. Skrbimo za varno delovno okolje, odgovorno ravnanje in vodenje ter odpravljanje tveganj.

Certifikati

Priznanja

Stopite v stik z nami

Že vrsto let sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od njih tudi več kot 20 let. Z vsemi kupci ravnamo kot s partnerji in vedno stremimo k dolgoročnemu sodelovanju.