• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

Družbena in okoljska odgovornost

druzbena_okoljska_odgovornost
ambasador 2

Trajnostni razvoj

Sodelujemo v številnih družbenoodgovornih projektih v lokalni skupnosti. Aktivno podpiramo različne izobraževalne, športne, kulturne in dobrodelne organizacije ter dogodke. Kot stabilen zaposlovalec s pomočjo štipendiranja pespektivnih kadrov skrbimo tudi za dolgoročni kadrovski potencial svojega okolja. Sprejeli smo etični kodeks, ki opredeljuje vse ključne etične vidike našega poslovanja in delovanja.


Dosegamo najvišje okoljske standarde 

Izbiramo okoljsko najprimernejše rešitve, zavezani smo najvišjim okoljskim standardom, uvajamo okolju prijazne tehnologije, uporabljamo ekološko sprejemljive materiale ter izvajamo redno kontrolo nad onesnaževanjem zraka, vode in tal.


Poleg sistema ravnanja z okoljem (ISO 14001) smo v letu 2003 uvedli tudi metodologijo Čiste proizvodnje ter standard BSI-OHSAS 18001 kot sistem zagotavljanja zdravega in varnega dela.