• info@polycom.si
 • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

Prvih 30 let

 • Prvih 30 let

  Polycom_30let_02(Objavljeno v zborniku: Blizu ljudem in usmerjeni v prihodnost, Polycom 1985-2015, junija 2015)

   

  Pravilo današnjega poslovnega sveta je brezkompromisen konkurenčni boj, ki poleg ekonomskih upošteva tudi socialne in ekološke vidike poslovanja. Da podjetje lahko vzdržuje konkurenčno prednost, so tradicionalne metode raziskovanja, tehničnih operacij, trženja, poslovne administracije in vodenja, komaj še zadostne. Danes se od podjetij pričakuje, da bodo obvladovala lastno ceno in zagotavljala pričakovano nišno kakovost. Zmagovalci so tisti, ki v poslovne procese vnašajo ustvarjalen način delovanja in strankam ponujajo svežino, drugačnost, prepoznavnost in celostne rešitve, ki vidijo dlje. Zato mora podjetje za ustvarjanje novih prednosti in zagotavljanje vzdržnega položaja na trgu poseči na področje inovativnosti v vseh njenih pojavnih oblikah: tehnološki, poslovni, organizacijski, družbeni in storitveni.

   

   

  Prepričan sem, da vse to zajemamo v našem družinskem podjetju, Polycom Škofja Loka, d. o. o., ki letos praznuje 30 let.

  Da znamo in zmoremo, dokazuje razvoj našega podjetja, ki nudi storitve predelave plastičnih mas in izdelave zahtevnih orodij za brizganje. Izdelujemo tehnično zahtevne izdelke in izvajamo montažo sklopov za avtomobilsko industrijo, kompresorsko tehniko, elektroindustrijo, gospodinjske aparate in izdelke za osebno nego.
  Začeli smo leta 1985 v kletnih prostorih naše družinske hiše v Škofji Loki z enim strojem ročnega tipa za brizganje plastike. Trdo delo in precejšnje odrekanje sta nam omogočila, da smo lahko uvedli prve avtomatizirane stroje za preprostejše izdelke. Nenehno smo povečevali zahtevnost naših izdelkov, širili raven znanja in zaposlovali nove sodelavce. Leta 1990 smo se preselili v Poljane, pravi preboj pa se je zgodil leta 1997, ko se je močno povečalo število zaposlenih, celotno podjetje pa smo preselili v Poljane. Od takrat je podjetje neprestano raslo in se razvijalo. Uspešno smo prebrodili tudi za podjetja krizno obdobje od leta 2008 naprej in leta 2012 odprli novo proizvodno enoto v Črnomlju, ki smo jo opremili z najsodobnejšimi stroji in opremo. Danes na lokacijah v Poljanah in Črnomlju zaposlujemo 200 ljudi in smo celostno in tesno vpeti v družbeno okolje, v katerem delujemo.
  Vrednote, ki jih v našem družinskem podjetju negujemo in nas povezujejo, so enostavnost in hitrost, kakovost in delavnost, družbena odgovornost, osredotočenost na kupce in dobavitelje ter zaupanje in vzajemno spoštovanje sodelavcev.
  V podjetju zaposlujemo zaupanja vredne strokovnjake, ki so inovativni, izobraženi in željni dodatnega znanja in brez strahu pred novimi izzivi. Naša vizija je postati sistemski dobavitelj v avtomobilski industriji in prepoznaven dobavitelj sklopov za ostala področja. Vizijo uresničujemo z uresničevanjem strateških načrtov podjetja, ki so med seboj tesno povezani. Ključni cilji podjetja so zagotavljanje zadovoljstva kupcev, poslovnih partnerjev, zaposlenih in lastnikov podjetja, uveljavljanje na evropskem in svetovnem trgu, uvajanje procesa nenehnih izboljšav pri zniževanju stroškov, zagotavljanje kakovosti in inovativnosti, stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in ekološka ozaveščenost ter varovanje okolja.
  Prepričan sem, da bomo z usmerjenostjo v razvoj in nenehne izboljšave tako na poslovnem kot tehničnem in proizvodnem področju ter s stalnim vlaganjem v znanje sodelavcev tudi v prihodnje znali pravočasno prepoznati potrebe naših strank, kupcev in poslovnih partnerjev ter jih dovolj hitro in učinkovito oskrbeli z izdelki in storitvami, ki jih pričakujejo.

   

  Za uspešno prehojenih prvih 30 let se zahvaljujem vsem, ki so bili in so še ob meni pri soustvarjanju nove etape v razvoju našega družinskega podjetja.
  Hvala družini, vsem zaposlenim, poslovnim partnerjem tako doma kot v tujini in vsem, ki so tako ali drugače povezani z nami.

   

  Iztok Stanonik

  Predsednik uprave 

   

  Comments are closed.