Digitalna preobrazba ključnih funkcij podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o.

Projekt: Digitalna preobrazba ključnih funkcij podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o.

Konzorcij: Polycom Škofja Loka d.o.o., Koordinator, Lotrič Meroslovje d.o.o., Flexido d.o.o., partnerja

Trajanje projekta: marec 2022- marec 2024

Namen in cilji projekta: 

V okviru projekta bo veliko podjetje Polycom v tesnem partnerskem sodelovanju z dvema tehnološko vrhunskima MSP (Lotrič Meroslovje in Flexido, ki je bil start-up v 2016) digitalno preobrazil 6 ključnih poslovnih funkcij (razvoj, proizvodnja, logistika, nabava, prodaja in uprava s poslovnim načrtovanjem) preko implementacije kombinacije 6 konvergenčnih naprednih digitalnih tehnologij.

Pričakovani rezultati digitalne preobrazbe za veliko podjetje so bistveno povečanje učinkovitosti in produktivnosti poslovanja, znižanje proizvodnih stroškov in stroškov poslovanja, ipd., za oba MSP pa znatna izboljšava učinkovitosti obstoječih (digitalnih) izdelkov/storitev ter razvojno-proizvodnih aktivnosti preko povečane uporabe oziroma  implementacije novih znanj in aspektov naprednih digitalnih tehnologij, ki jih bosta pridobili skozi aktivno sodelovanje z velikim podjetjem.

S tem bomo partnerji s projektom »Digitalna preobrazba ključnih funkcij podjetja Polycom Škofja Loka d.o.o.« neposredno v kar največji meri prispevali k doseganju ciljev Strategije digitalne transformacije gospodarstva.

  1. CILJ 1: Povečanje učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti velikih podjetij z uvedbo digitalnih inovacij, avtomatizacije, robotizacije in tehnologij 4IR in 5IR
  2. CILJ 2: Povečanje uporabe naprednih digitalnih tehnologij v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
  3. CILJ 3: Spremenjeni poslovni modeli, procesne inovacije ter razvoj novih inovacijskih platform (start up jeder) v podjetjih z namenom oblikovanja novih produktov/storitev, vključno z digitalnimi, za trg.
  4. CILJ 4: Razvoj in uvajanje standardov na področju razvoja in uporabe novih naprednih digitalnih tehnologij, ki so osnova za bodisi zagotavljanje skladnosti tehnologije z regulativo ali pa oblikovanje novih regulatornih podlag, bodisi prilagajanje poslovnih procesov novim regulatornim zahtevam, ob hkratnem oblikovanju ukrepov za zmanjšanje administrativnih ovir z inovativnimi rešitvami.
  5. CILJ 5: Dvig uporabe digitalnih javnih storitev za podjetja, pametna mesta, skupnosti in prebivalce.

Z vsem tem bomo s projektom pripomogli tudi k doseganju osnovnega cilja, ki ga želi Slovenija doseči s sprejeto strategijo digitalne preobrazbe – to je, uvrstitev med prve tri države na področju uporabe naprednih digitalnih tehnologije po indeksu DESI.

Vrednost projekta:

3.344.675,70€            

Višina sofinanciranja:

1.375.706,40 €

 

”Financira Evropska unija – NextGenerationEU.”

www.noo.gov.si

www.evropskasredstva.si

 

Project duration
Marec 2022- marec 2024
Estimated cost
3.344.675,70 EUR

 

 

 

Stopite v stik z nami

Že vrsto let sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od njih tudi več kot 20 let. Z vsemi kupci ravnamo kot s partnerji in vedno stremimo k dolgoročnemu sodelovanju.