• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

Razvoj procesa

Polycom razvoj procesa SLO

Edinstven razvoj procesa

Pri razvoju procesa uporabljamo metodo APQP in znotraj le-te predvsem metodo PPAP, kot osnovno pri vzorčenju vsakega izdelka.


Pri razvoju procesa je ključna stabilnost procesa. Z namenom doseganja maksimalne stabilnosti procesa že v fazi vzorčenja pregledamo celoten proces ter vse aktivnosti ustrezno ovrednotimo. Preverjanja izvajamo s pomočjo preizkusov orodja in procesa. Pri tem nadziramo celoten proces tehnologije izdelave orodij, tehnologije brizganja in podpornih aktivnosti in na podlagi le-teh gradimo na izboljšavah procesov.


Prenos predserijskega procesa v serijskega preverjamo preko statističnih metod obvladovanja procesa. Slednje se izvajajo tako na dimenzijski kot na procesni ustreznosti (Ppk, OEE). Na podlagi rezultatov predpisanih dimenzijskih in atributivnih meritev pridobimo natančen pregled nad kakovostjo procesa in posledično izdelka. Dimenzijske meritve se izvajajo na 3D merilnih strojih, optičnem 3D merilnem stroju, konturografu in/ali ostalih manjših merilih.