Poly Digit

Dobje, Črnomelj; 20.6.2024

 

Polycom je skupaj s konzorcijskima partnerjema LOTRIČ Meroslovje d.o.o. in Flexido d.o.o. uspešno zaključil projekt digitalne preobrazbe pod imenom Poly Digit.

V okviru projekta smo vpeljali nove tehnologije in pristope v šest poslovnih funkcijah podjetja Polycom ter izboljšali stopnjo digitaliziranosti pri konzorcijskih partnerjih.

Vse vpeljane digitalne tehnologije se medsebojno dopolnjujejo in tvorijo celovit sistem.

Z veseljem ugotavljamo, da bomo z uporabo razvitih in uvedenih tehnologij dosegli zastavljene cilje projekta, izboljšali raven digitalizacije ter dvignili stopnjo digitalne pismenosti vseh zaposlenih pri vseh konzorcijskih partnerjih.

Projekt je sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost.

 

 

Stopite v stik z nami

Že vrsto let sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od njih tudi več kot 20 let. Z vsemi kupci ravnamo kot s partnerji in vedno stremimo k dolgoročnemu sodelovanju.