• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

Eureka PolyFilter

logo_EU_strukturni sklad-in-MGRT_1
image008

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

Partnerji na projektu:

Polycom logotipi partnerjev EUREKA

Eureka: PolyFilter

Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 848.484,00EUR
Začetek projekta: 1.3.2018
Konec projekta: 1.3.2021
Partner na projektu: Maruer Kunststofftehnik GmbH

Glavni cilji projekta so:

1. Zasnova in razvoj novega mrežastega dvokomponentnega filtra za filtriranje goriva za avtomobilske filtrne sisteme.
2. Razvoj novega orodja za izdelavo novega mrežastega dvokomponentnega filtra.
3. Razvoj novega tehnološkega procesa za proizvodnjo novega mrežastega dvokomponentnega filtra, ki zahteva popolnoma nov koncept orodja.


Kratek opis projekta:

Zasnova in razvoj novega dvokomponentnega filtra za filtriranje goriva za avtomobilske filtrne sisteme – predstavlja znaten napredek, ker bo kot prvi zagotavljal avtomatiziran sistem za montažo (podajanje, rezanje, vstavljanje) oz. sestavo dveh delov, to je plastične kletke in filtrne mrežice, ki jo je potrebno vstaviti v to plastično ohišje.


Zaradi uporabe alternativnih termoplastičnih materialov, ki imajo boljše vzdržljivostne lastnosti, odpornost na temperaturne šoke, mehansko utrujenost in odpornost na nastanek razpok med plastično deformacijo materiala (plastična sposobnost), bo nov filter zagotavljal:


  • lažjo montažo zaradi zabrizganih pritrdilnih elementov, ki omogočajo vstavitev v delovno okolje in pritrjevanje na nosilni element z vijačenjem ali posebnim zaklepom (odvisno od izvedbe),
  • manj vzdrževanja v fazi uporabe,
  • manj manipulacije v času proizvodnje (zaradi vzpostavitve proizvodne celice, ki bo omogočala proizvodnjo v enem koraku – izdelka ne bo več potrebno ročno prenašati, ročno vstavljati mrežice in jo ročno fiksirati na ohišje)
  • vse to pa posledično zniža proizvodne stroške za najmanj 25%.

Inovativen nov design izdelka, ki je izdelan po alternativni metodologiji iz alternativnih materialov in je drugačne konstrukcije kot obstoječi – in ga posledično na trgu še ni, ker ga nihče od konkurentov v tem tržnem segmentu še ni uspel razviti – bo razrešil ključne probleme togosti, saj je zavito oblikovana stena bistveno drugačna od trenutne različice, kar bo lahko vodilo v zahteve po materialih z višjo togostjo.


Projekt stremi tudi k doseganju naslednjih ciljev, ki so skladni s ciljem razpisa in strateškimi usmeritvami Slovenije in EU:


Zasledovali bomo cilj Strategije pametne specializacije in uvedli model inoviranj, ki bo krepil in razvijal dobaviteljsko verigo. Strategija podjetja je že nekaj let prodor v razvojne oddelke kupcev ter skupaj njimi in našim znanjem, opremo in sposobnostmi pomagati pri razvoju novih komponent in sestavov.


Razvite komponente filtrov in filtrnih mehanizmov bodo prispevale k globalni strategiji varovanja okolja in trajnostnega razvoja ter trajnostne mobilnosti.


www.eu-skladi.si