• info@polycom.si
  • +386 (0)4 50 70 600
SL EN

PolyHalter

horizon2020image_S1

PolyHalter

Polyhalter projekt je bil uspešno zaključen novembra leta 2016.

Vsi rezultati projekta so bili doseženi.

Z namenom, da trenutno razviti prototip nosilca filtra goriva pripeljemo do stopnje kjer bo pripravljen za serijsko proizvodnjo (TRL 9), smo izvedli več aktivnosti na treh različnih področjih


Že razviti prototipni nosilec je bil uporabljen kot referenca za izvedbo dodatnih testov, kjer smo primerjali prototipni nosilec z enim od že serijsko vgrajenih nosilcev, ki je predstavljal trenutno generacijo razvoja. Glavna kriterija pri primerjavi sta bila zmožnost dušenja vibracij in zvoka, ki ju nosilca zmoreta. S temi testi smo dokazali, da ima že razviti nosilec ob uporabi vseh prednosti, ki jih imajo polimerni materiali, boljše dušilne lastnosti.

S kombiniranjem rezultatov dodatnih testov in povratnih informacij s tehničnih obiskov potencialnih kupcev, smo že razviti prototip dodatno optimirali in razvili fleksibilni koncept orodja. S tem konceptom prototipnega orodja in že izdelanim prototipom, je Polycom sposoben hitro odgovarjati na povpraševanja in ideje potencialnih kupcev z izdelavo funkcionalnih prototipov in osnovnimi  testiranji. S tem lahko skrajšamo potreben za začetek trženja rezultatov raziskav in razvoja, obenem pa smo povečali konkurenčnost.

Vzporedno z fleksibilnim konceptom orodja, smo nadalje razvili in optimirali proizvodnji proces, s katerim smo sedaj sposobni proizvajati proizvode višje kakovosti, hkrati pa smo povečali fleksibilnost pri dobavah. Proizvodnji proces sedaj  zajema: samokorektivni proces z ustreznimi senzorji in obdelavo podatkov, proces hitrih menjav z vsemi potrebnimi predlogami.

Z namenom, da preizkusimo na novo razvit fleksibilni koncept orodja in produkcijski proces, smo v okviru projekta razvili in postavili začetno poskusno proizvodnjo enoto in vso potrebno testno opremo. Ta poskusna proizvodnja enota ima kapaciteto 10.000 izdelkov na mesec. V tej proizvodnji enoti smo tudi izdelali prve prototipne izdelke, ki smo jih razvili z enim od potencialnih kupcev. Ti prototipni izdelki so se kasneje tudi vgradili v vozilo kjer so se testirali v delovnem okolju.


Vzporedno z vsemi aktivnostmi na tehničnem področju, smo izvajali tudi naloge na ne tehničnem področju. Najbolj pomembne so bile prodajne aktivnosti, ki so vključevale pripravo in izdelavo strateškega plana trženja in obisk potencialnih kupcev. Med obiski potencialnih kupcev smo predstavljali prednosti in rezultate projekta PolyHalter, vse z namenom pridobivanja novih projektov in poslovnih stikov.


Zaposlenim v podjetju smo predstavili rezultate projekta, obenem pa jih tudi izobrazili kako uporabiti rezultate na novih projektih. Izvedli smo prenos procesa na začetni poskusni proizvodnji enoti v serijsko proizvodnjo in izobraževanje glede uporabe rezultatov testiranj, vse z namenom boljše odzivnosti na zahteve kupcev.


Odkar smo zelo aktivni na projektih zamenjave kovinskih materialov z polimernimi, se je podjetje razvilo v zanesljivega razvojnega partnerja in dobavitelja avtomobilski industriji. Zamenjave kovinskih materialov z polimernimi so vedno gnane z potrebo po zmanjševanju teže in posledično izkoristka naprav, in na koncu seveda z zniževanjem cene. Z projektom PolyHalter smo pospešili razvoj izdelkov in procesov na višji zahtevnostni nivo.


Podjetje Polycom se na tem mestu zahvaljuje podjetju Mahle za tehnično podporo in poslovno priložnost na področju nosilcev za filter, ki so bili uporabljeni na projektu PolyHalter.