Razvoj tankostenskih komponent iz recikliranih polimernih materialov za elektromehanske pogone

Namen in cilji projekta:

Glavni cilj RRI projekta je razvoj novih tankostenskih komponent za elektromehanske pogone (EP) v avtomobilski in drugih industrijah, ki bodo kot prve na trgu primarno narejene iz polimernih reciklatov.

S projektom bomo rešili ključni, še nerešeni izziv: kako razviti in masovno proizvesti tankostenske komponente EP, ki bodo najmanj 70% narejene iz recikliranih polimerov – ob enakih karakteristikah kot komponente, ki so narejene v celoti iz nerecikliranih polimerov.

Namen je kot prvi na trgu Tier 1 kupcem v avtomobilski industriji sposoben ponuditi daleč najbolj napredne in okolju prijazne tankostenske komponente za EP na trgu ter doseči  pomemben preskok na področju prehoda na krožno gospodarstvo. S tem bomo lahko dosegli ne samo okolju najbolj prijazno rešitev na zadevnem področju, temveč tudi rešitev, ki bo stroškovno in cenovno najbolj ugodna – in s tem maksimalno konkurenčna na trgu.

Trenutno konkurenca na zadevnem področju tega še ni sposobna zagotoviti, kar ponuja odlično poslovno priložnost in velik tržni potencial za komercializacijo rezultatov projekta.

Cilje in rezultate RRI projekta bomo dosegli v okviru štirih projektnih RR faz. Projekt bo obsegal RRI aktivnosti v obliki industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja na tehnoloških stopnjah TRL 6 – 9 ter druge spremljevalne aktivnosti. Projektne aktivnosti bomo izvajali po principu sočasnega inženiringa.

Končni izdelek bomo pilotno in operativno validirali v avtomobilski panogi, v nadaljevanju pa rešitev prenesli tudi na aplikacije v drugih panogah.

»Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«

Naložba je del ukrepa ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost .

www.noo.gov.si

Trajanje projekta:

2.11.2022 do 31.10.2024

Vrednost projekta:

696.145,60€

Višina sofinanciranja:

299.489,44€

Konzorcijski partnerji: Polycom Škofja Loka d.o.o., Lotrič Certificiranje d.o.o.

 

 

Stopite v stik z nami

Že vrsto let sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od njih tudi več kot 20 let. Z vsemi kupci ravnamo kot s partnerji in vedno stremimo k dolgoročnemu sodelovanju.