SONČNI ELEKTRARNI NA OBEH LOKACIJAH

V podjetju Polycom Škofja Loka d.o.o. smo kot družbeno odgovorno podjetje  na dveh ločenih lokacijah postavili sončni elektrarni. Ena je na locirana na lokaciji v Dobju druga pa na strehi poslovne enote v Črnomlju. Elektrarni  bosta namenjeni za  proizvodnjo električne energije, ki jo bomo  porabili  za proizvodnjo hibridnih izdelkov iz  termoplastov in kovine.

S trajnostno naložbo sledimo viziji zniževanja negativnih vplivov na okolje in zniževanju ogljičnega odtisa.

Višina naložbe je znašala: 491.800€

S strani Ministrstva za infrastrukturo bomo prejeli sredstva v višini: 96.960€.

Začetek GOI je potekal med marcem in junijem  leta 2022.

V Črnomlju je postavljenih 807 kosov panelov (455 wattov moči na panel), za obtežitev so izvajalci postavili 1086 kosov betonskih zidakov oziroma balastov mase 9,65 kg, skupaj torej tehtajo 10,48 tone. Položenih je tudi 7,5 kilometra kablov. Povprečna masa sončne elektrarne Polycom Črnomelj je 22 kg na kvadratni meter, njena moč je 367,185 kW. Za primerjavo: povprečna moč elektrarne na enodružinski hiši je 11,000kWp, kar pomeni povprečno 33 individualnih sončnih elektrarn.

Na lokaciji v Dobju pa imamo skupno 720 panelov. Na strehi je 3148 kosov osemkilogramskih betonskih balastov za obtežitev, kar skupno nanese 25,184 tone, skupna dolžina kabelskih vodov je 10,5 kilometra. Teža elektrarne znaša 24,29 kilogramov na kvadratni meter. Moč elektrarne Polycom Dobje je 327,600 kW, kar je 30 povprečnih zasebnih sončnih elektrarn.

Pri postavitvi sončnih elektrarn na obeh lokacijah je sodelovalo 12 monterjev.

Stopite v stik z nami

Že vrsto let sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od njih tudi več kot 20 let. Z vsemi kupci ravnamo kot s partnerji in vedno stremimo k dolgoročnemu sodelovanju.