11.03.2021

Strategija podjetja (2016-2020)

Strategija v bistvu pomeni odgovoriti na dve vprašanji: kaj dolgoročno želimo in kako bomo to dosegli. V Polycomu smo se ob koncu prejšnjega leta odločili za naslednje strateške usmeritve:

 

Rast prodaje bomo dosegali z usmerjenostjo na velika mednarodna podjetja, ki imajo potencial za povečanje obsega poslovanja in hkrati potrebujejo artikle, za katere je Polycom specializiran oziroma jih razvija (npr. tulci, dvokomponentni artikli, artikli z zabrizganimi kovinskimi deli, filtri, zobniki ipd.). Med obstoječimi kupci so taka podjetja npr. Stabilus, Mahle, Mubea, med novimi, ki rastejo ali pa se z njimi pogovarjamo o prototipih, pa npr. TE Connectivity, Nexans, Sogefi, Valeo in podobni. Naš cilj je nabor 10 do 15 takih kupcev in povečevanje prometa z vsakim od njih.
Specializacija pomeni, da ponujaš tisto, v čemer si dober, kjer je konkurence manj in so cene zato boljše. Bistvo specializacije je biti sposoben reči kupcu tudi ne takrat, ko povprašuje po artiklu, ki ni primeren za nas. Ali je preenostaven (in zato preveč poceni) ali pa prezahteven (kar običajno vodi v reklamacije in kup težav tekom trajanja projekta, kar lahko pomeni tudi 10 let ali več). V naši projektni pisarni že poteka izobraževanje, s pomočjo katerega bodo projektni vodje bolj uspešno in predvsem bolj usmerjeno prodajali.

 

Največji projekt, ki nas čaka v prihodnosti je izgradnja novih poslovno-proizvodnih prostorov, saj je obstoječa lokacija v Poljanah natrpana do zadnjega kotička.

 

Optimizacija poenostavljeno pomeni narediti več v krajšem času in brez napak. V vsakem proizvodnem podjetju je na tem področju veliko prostora za izboljšave in delo nikoli ni končano. Ena glavnih priložnosti Polycoma je vložiti več energije v začetnih fazah projekta, ko se artikel vpeljuje v serijsko proizvodnjo, zato da bi potem skozi vso življenjsko dobo artikla z njim imeli čim manj težav. Prevečkrat se iščejo bližnjice, ki so na začetku hitrejše in bolj poceni, potem pa nas nerešeni problemi tepejo še leta. Končna računica je vedno na strani tistih, ki so se v začetku bolj potrudili.
Glede optimizacije je potrebno omeniti še zaposlovanje. V zadnjem obdobju smo v Polycomu zaposlili precej novih sodelavcev, zdaj bo treba tukaj malo zajeti sapo in s tem kadrom narediti več. Nove zaposlitve bodo možne samo na delovnih mestih, kjer se bo to izkazalo za neizogibno, kot posledica rasti prometa.

Največji projekt, ki nas čaka v prihodnosti je izgradnja novih poslovno-proizvodnih prostorov, saj je obstoječa lokacija v Poljanah natrpana do zadnjega kotička. Trenutno se nova hala projektira, z izgradnjo naj bi začeli spomladi prihodnje leto. Vse pa je seveda odvisno od tekočega poslovanja, saj si moramo sredstva za novo investicijo večinoma prislužiti sami. Pomoč bank je sicer dobrodošla, vendar mora biti pod kontrolo, prezadolženosti si ne smemo privoščiti.

 

Bistvo specializacije je biti sposoben reči kupcu tudi ne takrat, ko povprašuje po artiklu, ki ni primeren za nas.

 

Če bomo na vseh omenjenih področjih uspešni in bomo izpolnili srednjeročni poslovni načrt, potem bomo leta 2020 imeli okrog 40 milijonov evrov prodaje, nove proizvodne prostore in približno 250 sodelavcev.

Iztok Dolenc

Stopite v stik z nami

Že vrsto let sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od njih tudi več kot 20 let. Z vsemi kupci ravnamo kot s partnerji in vedno stremimo k dolgoročnemu sodelovanju.