Tehnološka prilagoditev poslovne enote Polycom Škofja Loka d.o.o., Črnomelj na E-MOBILNOST-2

Namen in cilji projekta:

Projekt E-MOBILNOST -2 naslavlja področje napredne avtomobilske industrije, pri čemer je poudarek na proizvajanju komponent za hibridna in električna vozila. Podjetje Polycom Škofja Loka d.o.o. več kot 80% izdelkov proda kupcem avtomobilskih komponent in  sestavnih delov. V okviru investicijskega projekta gre za širitev proizvodnih zmogljivosti.

Temeljni cilji investicije so:

 • zagotovitev dinamične rasti podjetja in dviga konkurenčnosti na mednarodnih trgih;
 • možnost razvoja novih izdelkov.
 • utrditev in povečanje prodaje na tujih trgih (84,9% celotne realizacije predstavlja direkten izvoz na zahtevne trge).
 • zaposlitev novih delavcev;
 • povečanje proizvodnih kapacitet;
 • povečanje prihodka, zmanjšanje stroškov (prihranek pri energiji);
 • povečanje snovne in energetske učinkovitosti poslovanja;
 • povečanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega;
 • izboljšanje tehnološke opremljenosti postopka;
 • izboljšani delovni pogoji poslovanja;
 • zmanjšan ogljični odtis;
 • digitalizacija podjetja skladno z nacionalno strategijo;
 • okrevanje po Corona krizi.

Z izvedbo investicijskega projekta E-MOBILNOST -2 bo podjetje Polycom Škofja Loka d.o.o. v obdobju naslednji treh let povečalo proizvodne kapacitete v Poslovni enoti v Črnomlju in hkrati postavilo podjetje na višjo raven tehnološke, snovne in energetske učinkovitosti, digitalizacije in robotizacije poslovnih procesov. Potreba po povečanju proizvodnih kapacitet se je pokazala hkrati s trenutnimi trendi razvoja e- mobilnosti. Podjetje že tako 84,9% proizvodnje izvozi na tuje trge in prav toliko tudi kupcem s področja avtomobilske industrije. Avtomobilska industrija je v obdobju transformacije zato je pravočasen odziv potreben.

 

Project duration
1.7.2022 do 30.6.2025
Estimated cost
6.386.056,92€

Višina sofinanciranja: 1.820.026,22€

 

 

 

Stopite v stik z nami

Že vrsto let sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od njih tudi več kot 20 let. Z vsemi kupci ravnamo kot s partnerji in vedno stremimo k dolgoročnemu sodelovanju.