MAPgears

Na kratko o projektu

Glavni cilj projekta je razvoj naprednih sestavnih delov pogonskega sklopa iz polimernih materialov (zobniških dvojic), ki bodo odgovarjali opisanim zahtevam kupcev in bistveno presegali obstoječe stanje. Ciljna aplikacija projekta so visoko zmogljivi polimerni zobniki za centralni pogonski sistem za e-kolo.

Predviden obseg raziskav

S prenosom znanja na področju naprednih materialov, karakterizacijo materialov, optimiziranim načrtovanjem izdelkov z visoko geometrijsko natančnostjo ter inovativnimi tehnologijami na področju orodjarstva in pametne predelave materialov bomo raziskali razsežnosti inovacije ter z dodano vrednostjo implementirali rešitev.

Izkoristili bomo tudi sinergije med raziskovalnimi organizacijami in industrijskimi partnerji projekta tako, da bomo s simulacijo industrijskih procesov močno dvignili razvojne in inovacijske sposobnosti vseh partnerjev, povečali izvoz izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter odprli nove trge.

Preneseno znanje iz RO nam bo omogočilo krepitev inženirskih razvojnih oddelkov pri partnerjih in bodoči razvoj na veliko višji ravni, kot do sedaj. RO bodo dodatno fokusirale svoje raziskave in oplemenitile znanje na področje tematik, ki so nujne za nadaljnji razvoj v industriji.

Dodatni cilji razpisa in strateške usmeritve

 • povečanje stopnje sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami
 • tesnejši stik s trgom in zahtevami
 • povečanje stopnje interdisciplinarnosti

Področja, ki jih bomo pokrili z raziskavami in eksperimentalnim razvojem

 • optimizacija in razvoj materialov
 • metode za razvoj izdelkov iz naprednih materialov
 • simulacijsko načrtovanje in izdelava orodij
 • inovativne proizvodne tehnologije
 • testiranje in validacija prototipov

Cilji RR aktivnosti

 • zmanjšanje teže komponent z zamenjavo kovinskih delov s polimernimi
 • izboljšane mehanske, morfološke, tribološke in akustične lastnosti
 • izboljšana kvaliteta komponent za gonilne tehnologije iz ravni kakovosti 10 na raven kakovosti 8
 • daljša življenjska doba
 • povečana energijska učinkovitost
 • znižani stroški izdelave

Koordinator projekta

Podkrižnik d.o.o.

Partnerji na projektu:

Polycom Škofja Loka d.o.o., Podružnica Črnomelj; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo; Fakulteta za tehnologijo polimerov; TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije d.o.o.

www.eu-skladi.si

Project duration
1. 9. 2018 - 31. 12. 2021
Estimated cost
1.870.051,47 EUR

Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 1.870.051,47 EUR

Začetek projekta: 1. 9. 2018

Konec projekta: 31. 12. 2021

Stopite v stik z nami

Že vrsto let sodelujemo s številnimi industrijskimi podjetji, z nekaterimi od njih tudi več kot 20 let. Z vsemi kupci ravnamo kot s partnerji in vedno stremimo k dolgoročnemu sodelovanju.